Toisinaan minussakin herää kiinnostus uusiin sanoihin joihin jatkuvasti törmää lehtien ja teeveen maailmassa. Muodostan sanasta  käsitteen jota mielikuvaviljelen kuin asia olisi minulle selvää kuin pläkki. Kunnes herää kiinnostus sanan oikean tarkoituksen löytymiseen. Otetaan nyt esimerkiksi sana globaali, jota hyvin yleisesti mediassa päivittäin käytetään. Mielikuvani liitti sanan maailmanlaajuiseen ja siihen olin tyytyväinen, kunnes naskartelija kantoi eräänä päivänä metsästä kiekon ja pyysi minun katsomaan sitä kysyen , mikä tämä on? Vastasin, se on globaali. Olin niin innostunut asiastani, että kotona kuukletin sanan välittömästi. Olinhan jo onnistunut kuvaamaan käsitteen.Wikipedia taas sanoo globaalista tähän tapaan;

Globalisaation ulottuvuuksista

Ongelmalliseksi termin tekee se, että sillä on monia ulottuvuuksia, ja monesti globalisaatiota tarkastellaankin vain taloudellisena ilmiönä. Globalisaatio tosin voidaan ymmärtää:
  1. taloudellisena käsitteenä (yleisin käsite, niin kuin edellä mainittiin). Todellisuudessa globalisaatio-termiä voidaan käyttää myös:
  2. kulttuurin
  3. informaation
  4. rikollisuuden
  5. politiikan
  6. ympäristön
  7. ja laajimmillaan myös hallinnon tasolla, näiden globalisoitumisprosessina.
Asiayhteydestä riippuen globalisaatio on siis joko ihmisten lähentymistä toisiaan kohti, markkinoiden lähentymistä toisiaan kohti tai jopa globaalia hallintoa. Joissain määrittelyissä globalisaatio-termi korostaa kansallisvaltioiden rajojen hämärtymistä ja etenemistä kohti tietynlaista maailmankansalaisuutta. Globalisaatio käsittää siis lähes kaiken ihmisten välisen toiminnan.
Globalisaation taloudellisten ja kapitalististen piirteiden ylikorostamisesta, muut globalisaation ulottuvuudet huomiotta jättäen, käytetään käsitettä globalismi

Jos kaikki ihmisten välinen toiminta on globalisaatiota ja vapaasti mukaellen myös valtion rajojen hämärtyminen on globalisaatiota, en ole ollut ihan puskassa ajatuksineni, enhän?

Kestävää kehitystä olen myös pohtinut perusteellisesti. Naskartelija nostaa katseensa hämmentyneesti toimistaan kun kysyn, mitä se hänen mielestään tarkoittaa. Sitä että kehitys kestää, on vastaus. Kuvittelija on ajatuksissaan yhdistänyt kestävän kehityksen metsään, miksi,  yritän sitä selittää. Puut kasvavat hyvin hoidettuina. Raaka-aineena ne taipuvat moneen, ihminen virkistyy metsäkävelyistä. Sienestäjät ja marjastajat tuntevat lähimetsät kuin omat taskunsa. Monimuotoista eikö totta ja käsite kestävä kehitys mallaa hyvin tähän kuvioon.Wikipedia sanoo näin:

Kestävän kehityksen määrittely

Kestävä kehitys on paikallista ja globaalia yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet kuin nykyisillä sukupolvilla on. Tähän päästään niin, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Kestävän kehityksen lähtökohtana on huoli ihmisten välisestä eriarvoisuudesta ja elämän perustan muodostavien ekosysteemien elinvoimaisuuden ehtymisestä

No ni, laajenihan se käsitys aika tavalla, mutta kuinka moni mökin akka avaa tietokoneensa aamu-uutisten jälkeen ja tarkistaa uudet sanat käsitteiksi? Onko tietämättömyytensä tunnustaminen tyhmyyttä, vai yksi itselleen nauramisen alalaji? Sanokaa te?Maaseudulla syntyneenä ja kasvaneena voin ainoastaan sanoa; Kukin taaplaa tyylillään. Pysyäkseen kärryillä pitäisi olla vimmaisesti vauhdissa. Valtava ja ehtymätön tiedonjano olisi poikaa. Uteliaisuus ja tiedostaminen ihmisen tunnusmerkkejä. Entäpä ellei kuulu siihen heimoon? Onko lupa elää tietämättä infrastruktuurista yhtikäs mitään?
On kuin se entinen Vatanen jäniksensä kanssa. Lähteä taipaleelle omat eväät taskussaan, lapsenuskossaan ja toimissaan vilpittömänä. Hömelönä ja suurisilmäisenä, mutta ah' kuitenkin niin onnellisena.

Sitten tulee se kiperä kymysys: Mitä lunkaaminen tarkoittaa?

P.S. Ei kuvittelija ole saanut auringonpistosta, kuvittelija on peruspuuhassaan kuvittelemassa.